Rawat Jalan

Poli Konsulen Gizi

Nama Ahli Gizi : Ahli Gizi RSDA

hari praktek : senin sd sabtu

jam praktek : 08.00 sd 16.00 wib